De relatie tussen een therapeut en een cliënt is zeer gelijkaardig van aard. Beiden zijn er om begrip, steun en begeleiding te geven. Ze helpen je om jezelf, anderen en situaties in een helder, objectief en inspirerend licht te leren zien.

Mensen komen naar mij toe, komen en gaan, en vaak verandert er iets in mijn leven. Dit is de aard van een relatie, en het is heel belangrijk om te onthouden dat een Gestalttherapie geen zeggenschap heeft over uw eigen leven. Je bent vrij om elk aspect dat niet werkt voor jou te veranderen op een manier die veilig, comfortabel en verzorgend is voor jou.

Ik zal alleen met u over u praten, want de een weet niet wat de ander denkt.

In mijn ervaring komt bijna iedereen naar mij toe met problemen. Het is belangrijk dat ik volledig besef voor welke uitdagingen jij staat, want mijn doel is om je door je uitdagingen heen te helpen. Soms kom je voor een week of soms maanden en kunnen we samen een paar dagen komen, om nooit meer gezien te worden, om dan weer te vertrekken.

Dit zou je bezig moeten houden, maar toch ontspannen. Veel mensen nemen geen tijd om bij zichzelf te zijn. Ik ben bij mezelf wanneer ik me bewust ben van iets dat wil veranderen. We doen dit in het comfort van je eigen huis om stil en open te zijn en met onszelf te praten. Het is belangrijk als je bij mij komt, dat je op een plek bent waar je jezelf op je gemak kunt laten voelen. De acties die ik onderneem en de communicatie die ik met je heb, kunnen gevoelens oproepen, ze zijn volledig onschadelijk.

Ik werk voor mezelf in privé-settings en zal onderwerpen behandelen die geschikt zijn voor elke situatie. Voor het grootste deel van de sessies is een cliënt in staat om volkomen eerlijk te zijn zonder oordeel. Er zullen echter zeldzame momenten zijn waarop de gevoelens erg sterk zijn, zoals we die in een sessie kunnen ervaren. Op deze momenten is het belangrijk om je bewust te zijn van hoe ik bij je ben. Binnen de sessie ben je klaar voor verdere troost en wil je je verder openstellen.

Ik kies er daarom voor, om je als het ware volledig te laten komen of een breedte van gerelateerde zaken.

Meestal bewegen we ons naar de uitdagingen die zich aandienen, maar in de kern is de reden dat ik hier ben altijd om je te ondersteunen. Ik zal me richten op de redenen dat je jezelf op enigerlei wijze schade berokkent. Dit is de daad van zelfgenezing en gelukkig werkt dit ook andersom.

We zullen heel snel van mijn rapport met u uitgaan. Volg de instructies alsjeblieft duidelijk en met volledige toewijding.

We zullen elkaar nog een keer ontmoeten om te praten over uw acties en hoe dit tot stand is gekomen terwijl u vorderde door de sessies.

Ik zal ook feedback geven in je lichaam en dit is de sleutel voor ons om elkaar in evenwicht te brengen. Ik zal vaak zeggen dat je moet accepteren dat wat ik zeg de juiste informatie geeft en dat je moet teruggeven wat ik wil.

Als u iets wat ik zeg niet prettig vindt, stuur de sessie dan alstublieft naar me terug. Ik zou graag uw bezwaren en uw wegen horen en zonder verwijten of beschuldigingen, zou ik graag uw grote waarom’s over de gebeurtenis horen. Zo hebben we misschien iets heel nuttigs te bespreken waar we het allebei over eens kunnen zijn.

Onze verstandhouding is er een van volledig vertrouwen en begrip. We kunnen de omgeving waar we mee werken, gebruiken om de manier waarop we zullen samenwerken in te richten. Dit zal essentieel zijn voor de privacy helpt en de ondersteuning van de fijne kneepjes van hoe de sessies zullen worden uitgevoerd in de toekomst.

Zoals ik al eerder zei, ik voel me op mijn gemak, zodat u zich op uw gemak voelt. Ik weet dat u begrijpt dat ik geen ongemak veroorzaak. Alles wat ik doe is proberen alle informatie te geven die ik nodig heb, om u te ondersteunen.

U zult mij misschien vragen hoe ik in staat ben de gebeurtenissen zich te laten ontvouwen zonder enig ongemak voor u te hebben veroorzaakt? Ik zal u heel eenvoudig vertellen dat ik bepaalde momenten tijdens uw sessie uitkies om u/uw cliënt naar verschillende punten in de geschiedenis van uw uitdagingen te brengen. Dat is alles hoe dan ook. Ik heb geen idee van uw verleden en als ik dat wel had, zou ik u daar niet naartoe brengen/houden.

Ik zal dit graag illustreren in een meer visuele vorm, maar u bent de enige die het begrijpt.

Een laatste overweging. Ik accepteer dat begrip en communicatie van mijn gevoelens en verlangens soms een afstand kan veroorzaken in onze werkrelatie. Ik wil altijd ontvankelijk zijn en empathisch luisteren en openstaan voor verdere discussie en begrip. Ik wil u het gevoel teruggeven van hoe ik precies heb kunnen overbrengen wat ik van u verlangde. Ik neem verantwoordelijkheid voor de woorden die ik kies en zal met u communiceren op een manier die ons beiden ten goede zal komen.

Soms kan dit via mijn schrijven en soms via andere middelen. Dit begrijp ik en ik zal het zo vaak als u toestaat opnieuw proberen.

Naarmate ik mijn eerste sessies met u heb afgerond, zal ik meer vragen voor u ontwikkelen en zal ik waarschijnlijk specifieke motieven hebben om ze te stellen.