Coaching met paarden

Wat is coaching? Volgens Merriam Webster is de taak van een coach “het geven van instrumentele begeleiding voor verandering, strategie, doel, en verandering.”

Het heeft te maken met limonade:

Het heeft niets met vuur te maken:

Laat me coaching definiĆ«ren, eerst door een verhaal te vertellen. Het verhaal gaat over een jonge jongen genaamd Joe die werd ontslagen van zijn baan. Joe was blij dat hij naar zijn werk kon, maar hij had problemen met het vinden van een baan. Na wat vruchteloos zoeken, ging hij terug naar zijn huis om zijn spullen te pakken. Daar zag hij een briefje dat vastzat in de oven, waar hij papieren aan het verbranden was. Verbaasd bekeek Joe het briefje. Het was van zijn baas: Er stond op: “Als je dit niet kan doen, zal je werkloos zijn.”

Hij probeerde Joe uit te leggen dat hij weliswaar streng voor hem was, maar dat het uiteindelijk voor zijn eigen bestwil was. Hij zei hem dat hij eerst de verantwoordelijkheid voor zichzelf moest nemen. Gedurende de paar weken dat hij bij het bedrijf werkte, bleef Joe zich scenario’s voorstellen waarin hij de schuld op zich kon nemen voor dingen waar hij zelf verantwoordelijk voor was. Op een dag zat Joe in een vergadering op het werk. Een collega stelde hem een vraag. Joe dacht even na en zei dat hij iets helemaal verkeerd had gehoord. Hij vroeg de medewerker wat zijn fout was. De medewerker vertelde hem dat hij vergeten was de chocoladesiroop in de magnetron uit te zetten. Toen hij zich realiseerde wat hij had gedaan, werd Joe kwaad en verslikte zich in het lachen.

Dat was Joe’s eerste dag. In de weken daarna had hij een paar verbale fouten gemaakt en vond hij het moeilijker om zich te concentreren op de ploegendienstbaan waar hij op dat moment werkte.

Denk eens even na over wat er gebeurd is. In een vreemde en onverklaarbare uitbarsting van Creatine, een boost in de verkoop, en een paar andere vreemde verschuivingen op het werk, verslikte Joe zich en besloot hij de schuld van de hele situatie op zich te nemen. Hij rationaliseerde zijn daden door zichzelf ervan te overtuigen dat hij verantwoordelijk was voor elke ontevreden klant die ooit iets over hem te zeggen had.

Dat was Joe’s eerste dag. In de weken daarna had hij een paar verbale fouten gemaakt en vond hij het moeilijker om zich te concentreren op de ploegendienstbaan die hij op dat moment had.

Wat als Joe werkelijk iets geleerd heeft van zijn “deskundigen?” Misschien heeft hij een paar aanwijzingen overgenomen van een oudere collega die betrokken was bij een fitness voordat hij Joe’s boek las. Misschien heeft hij anders gekeken naar het fysieke vlak van een werknemer in ploegendienst.

Wel, dat zijn de twee zaken die we in dit artikel aan de orde hebben gesteld. Ze maken deel uit van wat je zou moeten doen in de tijd dat je achter je bureau zit. Ze zijn belangrijk voor je mentale en fysieke staat van gezond zijn.